Tijdschrift 'de Oud-Katholiek', oktober 2018

Het komende nummer van de Oud-Katholiek kon door de tijd die nodig is om het blad te drukken niet actueel zijn en besteedt daarom geen aandacht aan het onderzoeksrapport over seksueel misbruik. In het decembernummer leest u er wel over. Wij wensen u leesplezier met het oktobernummer dat u binnenkort ontvangt.

 

De redactie

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 oktober 2018

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75