Brief van de bisschoppen: Ook met dichte kerkdeuren blijven wij elkaar vasthouden

“Dit jaar zullen wij, voor het eerst sinds het Evangelie in onze streken door Willibrord en zijn leerlingen is verkondigd, geen Pasen kunnen vieren in onze kerkgebouwen.” Dat schrijven de aartsbisschop-elect van Utrecht en de bisschop van Haarlem in een brief aan de geestelijken, gelovigen en gastleden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De bisschoppen verwachten dat er tot tenminste 1 juni geen kerkdiensten meer kunnen plaatsvinden. Ook de de viering van het Pinksterfeest in de parochies komt daarmee waarschijnlijk te vervallen.

Van de ruimte die de overheid biedt om kerkelijke vieringen in kleiner verband te houden, zal de kerk geen gebruik maken, aldus de bisschoppen, ook om de kwetsbaren binnen de geloofsgemeenschap te beschermen en één lijn te trekken voor alle kerkplekken. Als alternatief voor het bijwonen van een ‘fysieke’ kerkdienst zijn er de komende zon- en feestdagen vieringen via YouTube te volgen, waarin beide bisschoppen of een van de bisschoppen en een priester van het andere bisdom voorgaan. Op zondag 22 maart vond de eerste ‘gestreamde’ kerkdienst plaats, waar meer dan zeshonderd kijkers aan deelnamen. De bisschoppen wijzen ook op andere initiatieven binnen de kerk, de 'Tekens van Hoop' die uit de verschillende parochies worden aangereikt en het volgen van het bidden van het getijdengebed via internet. “Dit voedt het vertrouwen dat we elkaar zullen blijven vinden en vasthouden in deze moeilijke tijd, in ons land en in onze wereld, ook nu deze periode langer duurt dan aanvankelijk gedacht.”

De volledige brief kunt u hier downloaden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 maart 2020

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75