Kinderkerk

Vorming begint al bij de allerkleinsten. Veel parochies voorzien in een kinderkerk, vaak tegelijk een crèche voor de allerjongsten en een kindernevendienst voor de wat oudere kinderen. Dat geeft jonge ouders de gelegenheid om met hun kinderen op zondag naar de kerk te komen en om al vroeg een begin te maken met de kerkelijke socialisatie. In de kindernevendienst wordt aangesloten bij de thema's van de zondag.
Afhankelijk van het aantal kinderen in een parochie, wordt gebruik gemaakt van allerlei beschikbaar materiaal. Een inventarisatie van het materiaal is in opdracht van de Commissie voor de Catechese vervaardigd.

De gebruiken per parochie verschillen nog wel eens. In de ene parochie kiest men ervoor de kinderen voor de echte preek een 'kinderpreekje' mee te geven, terwijl in andere parochies de kinderen voor de lezingen de kerk verlaten. De kinderen komen voor de slotzegen vaak terug in de kerk en dan wordt verteld wat ze die ochtend gedaan hebben.

Enkele parochies, meestal waar veel kinderen zijn, houden enkele malen per jaar speciale kinderdiensten in de kerk, al dan niet gecombineerd met een laagdrempelige eucharistieviering.

Eenmaal per jaar organiseert de commissie voor de Catechese een speciale dag voor de leiding van de kinderkerk. 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75