Jeugdwerk

Jeugdwerk is belangrijk in de Oud-Katholieke Kerk, ondanks dat veel parochies niet heel veel kinderen en jongeren in hun parochie hebben.

Het jeugdwerk speelt zich met name af in de parochies. In vrijwel elke parochie is er een kinderkerk voor de kleinsten. Ook in vrijwel elke parochie wordt er catechese gegeven aan de kinderen van 7 tot 11 jaar en zijn er misdienaars die assisteren bij de vieringen.

Jongerendagen

Elk jaar wordt er in beide bisdommen een jongerendag georganiseerd voor kinderen van 7 t/m 15 jaar: de bisdomdag in Haarlem en het Zomerfeest in Utrecht.
Voor de 11plussers zijn er in sommige parochies jongerenvieringen. Ook is er voor deze groep vaak nog catechese. Voor de 16plussers zijn er, naast in sommige parochies eigen activiteiten, landelijk of regionaal gedurende het jaar een aantal activiteiten als een zeilweekend, een Taizéreis of een discussieweekend.

Website
Voor de oudkatholieke jongeren is er een aparte website en een Facebookpagina. Hierop verschijnt zowel wat er te doen is voor de jongeren in en buiten de kerk als berichten, foto’s en filmpjes die leuk of interessant kunnen zijn voor jongeren. Via de website en Facebook is contact op te nemen met jongerenpastors Michael van den Bergh en Erna Peijnenburg. Hun persoonlijke contactgegevens zijn te vinden op de jongerensite.

Andere landelijke activiteiten

Landelijk worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:
Zomerkampen
De kampcommissie organiseert al sinds vele jaren in de zomer kampen voor verschillende leeftijdsgroepen (zie ook de website jeugdkampen)
• het Landkamp (van 7 tot 15 jaar)
• het Zomer Activiteiten Kamp (Zakamp) (van 15 tot en met 19 jaar)
• het Zeilkamp (18+)
Volleybaldag
• Traditioneel wordt op Tweede Paasdag het Oud-Katholiek Volleybaltoernooi gespeeld. Kijk in de agenda voor de precieze datum en plaats van handeling!
Internationaal Skikamp
• Rond de jaarwisseling organiseert de Zwitserse jongerenafdeling van de Oud-Katholieke Kerk een internationaal skikamp (meer info: http://www.ckjs.ch/VeranstaltungenJongerendag Haarlem

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75