40 Dagen en nog wat...

2007

 

In onze oud-katholieke kerkelijke en spirituele traditie werd en wordt nog altijd veel aandacht gegeven aan de paarse tijden van Advent en Vasten. Het zijn tijden van het zich toekeren naar God, van alles opzij zetten om ruimte te maken voor vertrouwen in Hem. In de navolging van Jezus wil een christen de weg van de Heer meegaan naar Pasen toe. Een weg van leren en leven van Gods Woord. Een weg die loopt langs tegenstand en ellende, een proces, een terdoodveroordeling en een executie.

De teksten zijn uitgegeven om steun te zijn in de beleving van de veertigdagentijd. Naar oude visie is er voor iedere dag (46 met de zondagen meegerekend, vandaar het 'en nog wat...') een schrifttekst om te lezen en tot ons te laten komen. Een zestal pastores uit de kerk heeft daarbij overwegingen en gebeden geschreven. Met deze gebeden worden woorden aangereikt om vanuit ons hart naar de Heer te gaan. Al zijn ze kort en klein, ze zijn als vleugels die willen aanzetten om met eigen woorden 'naar God te vliegen'. Het vastenoffer wordt onvermeld gelaten. Maar delen met een ander hoort echt bij vasten. Want geloof zonder werken is dood, zo immers leert ons de apostel Jakobus.

Een goede tijd van opgaan naar Pasen toegewenst!
Bisschop Joris van Utrecht
Bisschop Bert van Haarlem

De teksten zoals u ze hier vindt zijn uitgeven in een klein 'boekblok', dat u voor € 1,- kunt bestellen bij het bisschoppelijk bureau. Elke dag komen op de website de teksten van de dag beschikbaar.

De eerste dagen De eerste week De tweede week De derde week De vierde week De vijfde week De Goede Week

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75