OKK en Oikocredit

Investeren in mensen 

Banken geven arme mensen vaak geen lening, omdat zij geen onderpand hebben. Oikocredit kan deze mensen wél helpen, dankzij jarenlange ervaring. En dankzij een netwerk van lokale kantoren. Veel mensen, die hun hele leven kansarm waren, hebben hun levensomstandigheden kunnen verbeteren door met een (micro)krediet een eigen onderneming op te zetten. Maar Oikocredit financiert naast microkredietinstellingen ook fairtrade-coöperaties, kleine en middelgrote ondernemingen. Deze brede aanpak levert banen op en biedt ondersteuning aan gemeenschappen. Oikocredit is dertig jaar geleden opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken. Enerzijds om mensen in de derde wereld in staat te stellen een economisch winstgevende activiteit te beginnen of uit te bouwen. Anderzijds om kerken een mogelijkheid te bieden hun vermogen verantwoord te beleggen op een manier dat ook de armen in de wereld er profijt van hebben. Dertig jaar geleden had de Oud-Katholieke Kerk één aandeel. Een aarzelend begin, het zijn er inmiddels heel wat meer. Ook de start van Oikocredit was aarzelend: geld lenen aan armen gold als moreel verdedigbaar, maar economisch als onverantwoord. Desondanks groeide Oikocredit. Inmiddels heeft deze organisatie al zo’n 28 miljoen mensen kunnen helpen. Maar naar schatting zijn wereldwijd nog 2,5 miljard mensen verstoken van financiële dienstverlening. Er is dus nog een wereld te winnen en onze investering is nog steeds hard nodig.

Op 18 september 2013 ontving het Collegiaal Bestuur dhr. Otto Albrecht van Oikocredit, zijn presentatie van het werk van de microkrediet organisatie is hier te vinden.

 

Voor meer informatie:
Oikocredit Nederland,
Postbus 85015,
3508 AA
Utrecht
e-mail: nederland.ov@oikocredit.org

http://www.oikocredit.org

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75