Bisschoppelijk Bureau

Bisschoppelijk Bureau

Het secretariaat van de bisschoppen en het Collegiaal Bestuur is gevestigd te Amersfoort. Het bureau is eveneens verantwoordelijk voor de landelijke persinformatie en de landelijke financiële administratie.

Secretaris: mw. M.J.E. Roobol
Ajunct-Secretaris: mw. A.M. Folkers
Administrateur: W. Folmer

Op het bureau is ook werkzaam de jongerenpastor Michael van den Bergh.

Op hetzelfde adres is gevestigd het Oud-Katholiek Boekhuis en
de Bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie.

Bisschoppelijk Bureau Adres:
Kon.Wilhelminalaan 3,
3818 HN AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 462 08 75
E-mail: buro@okkn.nl

Klik hier voor verdere contactinformatie

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75