Links

Links met onderverdeling.
Algemeen
Bijbel
Catechese
Diaconaat
Historie
Kerk en kunst
Kerkelijke Opleidingen
Kerkgenootschappen binnenland
Kerkgenootschappen buitenland
Kerkmuziek
Kinderen/jongeren
Liturgie
Musea
Nieuws en Media(kerk en religie)
Oecumene
Oecumenische organisaties (algemeen)
Oud-Katholiek
Overheid
Pastoraat
Religie
Unie van Utrecht
Vernieuwingsbewegingen in kerken

Algemeen

Geloven
Digitaal Theologisch Centrum
Godsdienst verzameling links
Isidorusweb-index voor surfende katholieken
Kerk Klikwijzer
Kerknet Vlaanderen
Christendom
Idee en Kerk
Katholieke starttips
Katholiek Nederland
Verhalenman

Bijbel

Bijbel startpagina
Bijbel en Onderwijs
Bijbels Museum
Bijbelweb
Bijbelzoeksysteem+ gids in 4 vertalingen
De bijbel in de Nederlandse cultuur
Katholieke Bijbel Stichting
Nederlands Bijbelgenootschap
Online Bijbel versies
Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel
Statenvertaling -online
Willibrordbijbel online

Catechese

Catechese
Christendom (verzamelgids.nl)
Godsdienst/Levensbeschouwing ( docentenplein )
Levensbeschouwing studiehuis
SGO-uitgeverij over geloofsopvoeding, Hoevelaken

Diaconaat

Amnesty International
Disk arbeidspastoraat
Oikocredit
Stichting Goed Werk.
KerkeninActie
Kerkelijke organisaties

Historie

Trajecta, tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven.
Katholiek Documentatiecentrum (KDC),Nijmegen
Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum in Leuven, Belgie.

Kerk en kunst

Ikonen
Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland

Kerkelijke opleidingen

Oud-Katholiek Seminarie - Utrecht
Alt-Katholisches Seminar der Universiteit Bonn

Christkatholisch-theologische Fakulteit der Universiteit Bern
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving
Theologische faculteiten Nederlandse Universiteiten
Theologie & Godsdienstwetenschappen

Kerkgenootschappen binnenland

Algemeen Doopsgezinde Sociëteit
Anglicanen
Evangelische Broedergemeenten in Nederland
Kerken in Nederland
Leger des Heils
Orthodoxe kerken
Remonstrantse Broederschap
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland

Kerkgenootschappen buitenland

Anglicaanse wereldkerk
Anglicanen in Europa
Kerkgenootschappen Europa
Vaticaan
Kerknet Vlaanderen
Selbstaendige Evangelisch-Lutherische Kirche
Church of England
Free Church of Scotland
Oud-Katholieke kerk Duitsland
Oud-Katholieke kerk Oostenrijk
Oud-Katholieke kerk Tsjechië
Oud-Katholieke kerk Zwitserland
Reformed Church in America
Christian Reformed Church in North America
Protestant Reformed Churches in America
Canadian and American Reformed Churches
Free Reformed Churches of North America
Netherlands Reformed Congregations
Heritage Netherlands Reformed Congregation
Orthodoxe kerken
Presbyterian Church USA

Kerkmuziek

Kerkmuziek verzameling links
Kerkorgels startpagina
Kerkorgel pagina
Kerkorgelslinkfabriek
Koorzangers
Het orgel
Het orgel en KNOV
Koenraad Ouwens 
Centrum voor de Kerkzang

Kinderen/ jongeren

International Old Catholic Youth (IOCY)

Liturgie

Liturgie.net
Leerhuis en Liturgie
Katholiek het jaar door
Werkgroep voor Liturgie, Heeswijk
Koenraad Ouwens

Musea

Museum Catharijneconvent Utrecht
Bijbels Museum Amsterdam
Bijbels Openluchtmuseum Heilige Land Stichting
Joods Historisch Museum Amsterdam

Nieuws en media (kerk en religie)

Bronnen van religieus Nieuws
Rknieuws
Dagblad Trouw
Katholiek Nieuwsblad
IKON Nieuws
IKON teletekst
Teletekst algemeen
Teletekst RKK
Teletekst Actueel nieuws
RKK
Media RKK
8 religieuze omroepen
Katholieke ontmoetingen
Reli-update

Oecumene

CHJC, vereniging van christelijke homo's en lesbiennes
IKON
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
Oecumenisch RK bisdom Utrecht
Taize

Oecumenische organisaties

Conferentie van Europese Kerken (CEC)
Wereldraad van kerken
Raad van Kerken in Nederland

Oud-katholiek

International Old Catholic Youth(IOCY) / Internationale Alt-Katholische Jugend (IAKJ)
Missie St Paulus
Society of St. Willibrord ( Anglican, Old Catholic )
Oud-katholieke jeugdkampen
Bond van Oud-katholieke Vrouwen
Voorjaarskamp

Overheid

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Pastoraat

Studentenpastoraat
Spiritualiteit
Spiritualiteit en meditatie
Abdijweekenden
Bezinningscentra
Wereldgebedsdag
Levensvragen - (IKON)

Religie

Religie http://religie.beginthier.nl/
Religie http://www.antenna.nl/menu/religie.html
Religie : http://www.start2000.nl/religie.htm
Religie ; http://religie.boogolinks.nl/
Religie en levensbeschouwing

Unie van Utrecht

Unie van Utrecht website (overzicht in het Engels en Frans)
Oud-Katholieke Kerk van Duitsland
Christelijk Katholieke Kerk van Zwitserland
Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk
Oud-Katholiek Kerk van Tsjechië
Oud-Katholieke Kerk in Frankrijk
Pools-Nationale Kerk ( in Polen )


Vernieuwingsbewegingen in kerken

Bijzantijnse gemeenschappen in Nederland
Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN )
Katholieke Charismatische Vernieuwing
Cursillo Nederland
De Marienburg Vereniging
The New Catholic Movement
Werkgroep katholieke Jongeren

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75