Financieel

Iedere organisatie heeft ook een financiële kant. Een kerk heeft inkomsten nodig om pastoors te kunnen betalen, om het kerkgebouw te kunnen onderhouden, om de energiekosten te kunnen voldoen, voor het aanschaffen van kaarsen, boeken, het onderhoud van een website etc. etc.  

De honorering van de geestelijken en anderen in dienst van de kerk wordt centraal verzorgd, dit vormt dan ook verreweg de grootste post op de jaarlijkse begroting van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Dit geld komt voor een groot deel uit de parochies, die met bepaalde percentages worden aangeslagen op hun inkomsten uit bijdragen, giften en inkomsten uit vermogen. De parochies zelf hebben het ander deel van hun inkomsten ook hard nodig om ter plaatse te kunnen functioneren, alleen al het onderhoud van vaak historische gebouwen is een zware last. Van oud-katholieke gelovigen wordt verwacht dat zij tenminste 3% van hun besteedbaar inkomen aan de kerk geven, naast de collecten.

De Thesaurier-Generaal beheert de portefeuille financien binnen het Collegiaal Bestuur van de kerk. Hij wordt daarin bijgestaan door de Commissie Financiën en Materieel (CFM). De CFM is een adviserend en controlerend lichaam voor het Collegiaal Bestuur en de Thesaurier-Generaal in het bijzonder.  
De financiële administratie van de landelijke kerk wordt verzorgd op het Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort.

Rekening voor giften en bijdragen: NL06ABNA0214190129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort.
In de parochies is een kerkbestuur verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen en de penningmeester is daarbinnen de eerst verantwoordelijke.

Giften en de fiscus
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking maakt het de kerk en de daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk giften volledig aftrekbaar te maken voor de belasting door middel van een onderhandse overeenkomst tussen gever en begunstigde.

Voor de gever tellen slechts twee voorwaarden:

  • Een minimale duur van 5 jaar
  • De begunstigde moet een ANBI-erkenning (een "officieel goed doel") hebben en aan de voorwaarden voldoen.

Als u hier gebruik van wilt maken kunt u hier het formulier downloaden, invullen en aan uw kerkbestuur verstrekken ter ondertekening door het kerkbestuur. Voor de landelijke kerk kan het formulier worden ingezonden naar het Bisschoppelijk Bureau. Kon.Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort. Tel. 033 - 4620875  Email: buro@okkn.nl


Meer informatie in de brochure Geven om is geven aan,
samengesteld door de Commissie Geldwerving in 2006.
Uitgave Bisschoppelijk Bureau.
Prijs € 1,-; te verkrijgen bij het Bisschoppelijk Bureau.

De kerk en donateurs
Zie hier voor de inleiding van bisschop Joris Vercammen tijdens een Symposium, georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG), april 2007 in Oudewater.

Vis niet achter het net

De Oud-Katholieke Commissie Geldwerving heeft eind 2009 een Gids voor Geldwerving ontwikkeld, waarin vele aspecten van de geldwerving aan bod komen. Er zijn tips voor de aanpak van de actie kerkbalans, het werven van donateurs etc. Een onmisbare gids voor de kerkbesturen. Vis niet achter het net (pdf).

 

Extra collecten
Maandelijks wordt er door het Collegiaal Bestuur een bijzondere collecte voorgeschreven.
Voor de bestemmingen van deze collecte, zie het schema onder bezorgservice.

Relevante berichten:
 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75