Bisdommen

De grenzen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vallen nagenoeg samen met de oorspronkelijke kerkprovincie. Zij is dus geen noodbisdom, maar heeft van oudsher bisdommen met een bisschopszetel in de kathedrale kerken van Utrecht en Haarlem

Kerkprovincie en bisdommen
De bisschop van Utrecht fungeert als aartsbisschop van de kerkprovincie.
De Nederlandse kerkprovincie telt sinds 1559 zes bisdommen, namelijk Utrecht, Haarlem, Middelburg, Deventer, Leeuwarden en Groningen. In de bisdommen Middelburg en Deventer heeft de Oud-Bisschoppelijke Clerezie (zoals de kerk vroeger heette) nooit parochies gehad en is de zetel na de Reformatie niet meer bezet geweest. Alleen de bisdommen van Utrecht en Haarlem behielden tot op vandaag hun bisschoppen. De Utrechtse bisschop heeft dan ook de bisdommen, waar de zetels niet meer bezet zijn, tot zijn rechtsgebied.
Aangezien de Clerezie geisoleerd stond binnen de katholieke wereld van de 18e eeuw en de apostolische successie veilig gesteld moest worden, werd in 1758 overgegaan tot het wijden van een derde bisschop zonder eigen rechtsgebied. Deze wijbisschop kreeg de titel van bisschop van Deventer. Na de ontwikkelingen in de tweede helft van de19e eeuw, die geleid hebben tot de Unie van Utrecht, was er geen sprake meer van isolatie, In 1984 werd dan ook besloten de zetel van Deventer niet langer te bezetten. Bijkomende reden was dat door de wijzigingen van de bestuursstructuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland begin jaren tachtig een college van drie bisschoppen als topzwaar werd ervaren.

 
Regio's
Om praktische redenen is tot de vorming van regio's overgegaan, waarin de parochies meer of minder met elkaar samenwerken. Op plaatsen waar geen parochies zijn, maar wel oud-katholieken wonen, worden soms kleine groepen gevormd (kerngroep) en worden er incidenteel ook vieringen gehouden. Deze kleine groepen kunnen uitgroeien tot statie (parochie in oprichting) en eventueel tot parochie.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75