Bisdom Haarlem

 
Op zaterdag 19 april 2008 werd in de Kathedrale Kerk van de H.H.Anna en Maria dr.Dirk Jan Schoon verkozen tot 18e bisschop van Haarlem.
De keus viel op hem met 17 van de 23 uitgebracht stemmen in de eerste ronde.
Deken Schoon nam zijn verkiezing aan.

Op de Feestdag van de H.H. Petrus en Paulus, 29 juni 2008 volgde de bisschopswijding in de Grote of Sint Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem (zie onderstaande impressie)

In de aan de verkiezing voorafgaande Mis van de Heilige Geest hield tweede vicaris drs.Mattijs Ploeger een preek over de eigen verantwoordelijkheid jegens God en de gemeenschap. Hij brak ook een lans voor de kleinschaligheid van bisdommen en dat op oude gronden. De preek valt hier na te lezen.

Meer recente berichten:

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75