Internationaal Lekenforum

Al vanaf 1991 wordt er ieder jaar - met uitzondering van het congresjaar - het lekenforum georganiseerd. Al 14 jaar de gelegenheid voor betrokken en  geëngageerde oud-katholieken uit de diverse landen, zich te bezinnen op geloof en kerk.

Het idee voor het forum is ontstaan tijdens het congres in 1990. Er is al een internationale Bisschoppenconferentie, een internationale Theologenconferentie, maar een forum van en voor leken ontbreekt.
Dat kan eigenlijk niet in een democratische kerk, waar de gewone gelovige een wezenlijke inbreng heeft.

Organisatie
Iedere keer is een ander land verantwoordelijk voor de organisatie. Dat houdt in: zoeken naar een plek, waar de deelnemers kunnen worden ondergebracht voor een niet al te hoge prijs. Werven van deelnemers, meestal via de "landesvertreter", met folders en mailing.
Afspraken maken rond logistiek, catering, maar nog belangrijker hoe geef je inhoud aan de bijeenkomsten: inleiders en begeleiders zoeken rond een thema. Maar ook ochtendgebed en avondgebed organiseren en toedelen aan de deelnemende landen. In de slotviering de goede woorden vinden om in gebeden de ervaringen van het lekenforum
te vertolken.

Altijd wordt geprobeerd contact te leggen met de plaatselijke OK parochie. En zo mogelijk - en dat is eigenlijk vreemd voor een lekenforum - de Bisschop uit te nodigen voor een bezoek aan de lekenforum. Aan de andere kant is het ook weer niet  vreemd, want het geeft niet alleen cachet, maar geeft aan dat het lekenforum door de kerk serieus wordt genomen.

Deelnemers
Wat zijn dat toch voor mensen, die er een week en vaak ook nog een lange reis voor over hebben om met elkaar na te denken over geloofszaken, kerkstructuren en de verschillen tussen de landskerken. Wat doe je, en wat heb je eraan, wat levert het je op. Je kunt naar een klooster gaan en je daar opsluiten in een krappe cel en al die dagen zwijgen en bidden. Maar je kunt ook spiritueel wandelen en in de natuur God leren ervaren.
Kenmerkend lijkt dus het thema: er wordt iets belangwekkends aan de orde gesteld, uitgewerkt in lezingen, workshops en nadien besproken en bepeinsd.

2008 en 2009
In 2008 jaar kwam het lekenforum samen rond het thema Spiritualiteit in het Oecumenische Cisticienser klooster in Leinau. Dit klooster heeft zich geschaard onder de orde van Port Royal en onderhoud hartelijke betrekkingen met de Duitse Oud-Katholieke kerk. De deelnemers maakten kennis met  de verschillende vormen van spiritualiteit.
Of vonden deze al wandelend in de kruidentuin, maar ook in het beoefenen van muziek of in het kalligraferen. Ook in het vervaardigen van een kruidenboeket (uit de tuin van het klooster)voor de dienst van "het ontslapen van de moeder Gods". Al met al werd bevestigd wat een van de inleiders  Bernardin Schellenberger hierover zei: "Spiritualität ist ein schwammigen Begriff geworden".
Aan het einde van het lekenforum werd samen bepaald waar het lekenforum in 2009 zal worden gehouden. In 2007 werd al voorzichtig gedacht aan Südtirol en nu koos de meerderheid om dit als opdracht mee te geven aan de Landsvertegenwoordigers.
Natuurlijk is daarbij niet voorbij gegaan aan haken en ogen die deze keus met zich meebrengt. 
Eind november is in Pforzen(Duitsland) een keus gemaakt voor het thema voor 2009:
Zoeken naar mogelijkheden tot bemoediging van werk en taak van de leek en daarbij de minder begaafden niet vergeten. Beslist een uitdaging om 12 tot en met 16 augustus 2009 te reserveren voor dit thema en de vele internationale ontmoetingen.

Gerard Schoonderbeek
 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75