Voorbeden

De voorbeden tijdens de zondagse eucharistieviering zijn bij uitstek het gebed van het volk. Deze gebeden zijn als het ware een scharnierpunt waar de vreugden en noden van buiten worden ingebracht in de liturgie en waar het gebed van de vierende gemeenschap uitgaat naar de wereld. 
Hoewel voorbeden sterk zijn verbonden met tijd en plaats, worden ze hier toch gepresenteerd als bron van inspiratie of om mee te bidden. 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75