Derde Zondag in de Veertigdagentijd

Voorbeden, uitgesproken door de lector in Haarlem
op de Derde Zondag in de Veertigdagentijd. Jaar B† 2006.

Laat ons in vrede bidden tot God die bevrijdt.

O God, wij danken U dat Gij de Tien Woorden hebt gegeven
om uw mensen de weg te wijzen naar uw land van belofte.
Wij danken U ook voor de mensen die
voor ons een voorbeeld zijn van
de vreugde en innerlijke vrijheid die uw geboden brengen.†
Doe in de wereld het besef groeien
dat alleen de weg van uw geboden leidt tot het ware leven.
Laat ons biddenÖ.

O God, geef dat zij die lijden
onder natuurrampen, armoede, onrecht en oorlogsgeweld, niet
aan hun lot worden overgelaten.
Ook wie door eigen schuld in de ellende zijn gekomen,
bevelen we bij U aan.
Maak dat wijzelf en vele anderen hun naasten te hulp komen.
Laat ons biddenÖ.

O God, zuiver uw Kerk van alles wat haar afhoudt
van de ware eredienst in geest en waarheid.
Ontsteek door uw heilige Geest
in haar het vuur van uw liefde,
zodat zij uw Naam
hooghoudt en verkondigt tot bevrijding van mensen.
In het bijzonder bidden wij
voor de Oud - Katholieke Kerk
en voor de Kerk van bisschop Mark in Mozambique.
Laat ons biddenÖ.

O God, zegen deze gemeenschap†
die hier voor uw Aanschijn is samengekomen.
Wees nabij aan ons allen, ook aan wie hier ontbreken.
Wees een toevlucht voor wie door ziekte of ongeval getroffen zijn:
(hier volgen enkele namen)
Neem onze overledenen op in uw eeuwige liefde.
Laat ons biddenÖ.

O God, in stilte vragen wij: maak ons en
onze dierbaren ontvankelijk voor alles wat Gij wilt geven.
Laat ons biddenÖ.

Aanvaard, Heer, onze gebeden omwille
van Jezus Christus, uw Zoon, die ons heeft leren bidden:†
hier volgt het Onze Vader.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75