bij de Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Voorbeden, uitgesproken in de St. Vitus in Hilversum op de Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd. Jaar B 2006.
Bij Jeremia 31,31-34 en Joh. 12,20-33

Heer God, u heeft uw wet in ons hart geschreven
u heeft ons het verlangen gegeven u te kennen
Wij uw volk, U onze God
U bent in de aarde gevallen als een graankorrel
en wij zijn opgegroeid met uw naam in ons binnenste
God, leer ons om vrucht te dragen, door u te volgen en te dienen
Zo bidden wij... (accl.)


Wij bidden
Voor mensen die angst zaaien,
die anderen verstikken met hun aangeleerde haat
dat zij de liefde mogen leren

Voor mensen die lief wilden hebben
maar teleurgesteld en bitter zijn geworden
en te gekwetst zijn om de terugweg te vinden

Voor allen die u wilden volgen
maar het uiteindelijk niet op konden brengen

Voor allen die leven, zonder idee van waarom
zonder enig idee dat u ze kent
maar dagelijks verlangen naar uw aanwezigheid

Voor allen die sterven, zonder dat ze weten waarom ze hebben geleefd
En voor allen, die uw naam als laatste woord op de lippen hadden
ontvangt u ze als vrienden in uw koninkrijk.

Voor mensen die liefde zaaien
Dat ze leven mogen om het resultaat te zien

God, leer ons om vrucht te dragen, door u te volgen en te dienen
Zo bidden wij... (accl.)


Voor de impasse tussen Israel en de Palestijnen
dat iemand een uitweg vindt, iemand de weg wijst naar echte vrede
Een weg om de ander te zien als mens en niet als vijand

Voor uw kerk, dat er liefde gezaaid en goedheid geoogst mag worden
dat ze een echte vindplaats mag zijn voor het verlangen naar u
Ook onze kerk, ook onze parochie,
Leer ons de liefde

Leer ons om vrucht te dragen, door u te volgen en te dienen
Zo bidden wij... (accl.)


Voor ..., geef hem de moed en de troost van uw nabijheid
Voor ..., voor kracht tijdens zijn herstel
Voor Simon Marsh, dat hij in Bramhall liefde mag zaaien en vreugde mag oogsten

Wij herinneren ons en noemen de namen van .....
We weten hen in uw nabijheid.
Zo bidden wij... (accl.)

Wij bidden voor onze vrienden, familie, mensen om ons heen. U kent hun leven, wij noemen u in stilte hun namen.
Leer hen en ons om vrucht te dragen, door u te volgen en te dienen
Zo bidden wij... (accl.)

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75