Zondag van de heilige drie-eenheid

Voorbeden, uitgesproken in de St. Vitus in Hilversum op zondag van de Heilige DrieŽenheid. Jaar B 2006.

Heer God, drieŽne God, met onzekerheid staan we op deze heilige plaats. U die de God bent van onze ouders en voorouders, van al die generaties die ons voor gingen in geloof en leven met u, wie bent U?
Wij bidden u om geloof in uw aanwezigheid in ons midden. Om vertrouwen dat u ziet, wat wij zien, Dat u handelt waar wij handelen, dat u spreekt als wij spreken over u.
Heer God, drieŽne God, wees werkelijkheid in ons midden
Zo bidden wij

God, die wij onze vader mogen noemen, geef dat wij ons bij u thuis weten. En niet alleen wij. Wij bidden u voor al uw kinderen die op de vlucht zijn geslagen, die geen plaats meer de hunne kunnen noemen, die altijd te gast zijn, altijd te veel, altijd een overlast vormen. Wij bidden dat wij hun noden zien en namens u een thuis kunnen bieden.

Wij bidden u voor al die volken die zich kinderen van Abraham noemen, die elkaar bevechten en de dood toewensen. God, wees hun vader en schenk hen vrede.
Heer God, drieŽne God, wees werkelijkheid in ons midden
Zo bidden wij

God, die wij onze broeder mogen noemen. Die een gezicht heeft gekregen in ons midden, Wij bidden u dat wij uw handen en voeten, dat wij uw stem mogen zijn. Dat wij woorden van genezing mogen spreken. Van vrede en ruimte en altijd opnieuw kunnen beginnen. Wij bidden dat zo mensen genezen mogen worden van haat en egoisme, van starheid en zelfgenoegzaamheid. Wij bidden dat uw aanwezigheid in ons midden tot liefde en vergeving zal leiden.
Heer God, drieŽne God, wees die liefde in ons midden
Zo bidden wij

God, die wij onze inspiratie mogen noemen, waai door ons hoofd, blaas het stof uit ons denken, vernieuw ons handelen en laat ons zien waar wij moeten gaan. Geef ons zicht op de weg van uw kerk en maak ons geschikt om te handelen en spreken namens u.

Wij bidden voor de kerk, waar zij is ingeslapen, vastgevroren en verstard. Geef nieuw licht, nieuw idee en nieuw leven. Geef dat uw geest door onze gebouwen en organisatie mag waaien, zodat anderen horen van u en hun geluk vinden bij u.
Heer God, drieŽne God, wees de wind in ons midden
Zo bidden wij

Wij danken u God, voor Antonius Jan Glazemaker en Jan Visser, die u zo lang als priester hebben mogen dienen. wij bidden hen uw zegen toe.

Zo denken we ook aan ... en de andere parochianen, die niet meer in ons midden mee kunnen vieren
Heer God, Vader, Zoon en Geest, wees de zegen en de troost in hun leven.
Zo bidden wij

God van onze ouders en voorouders, God van alle mensen, wij willen u in stilte de namen noemen van hen, die ons op hart liggen. Maak u aan hen bekend, troost en inspireer hen, wees hen nabij
...........
Heer God, Vader, Zoon en Geest, geef dat zij en wij u mogen kennen van aangezicht tot aangezicht.
Zo bidden wij

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75