Wijdere Oecumene

De relatie met de kerken van de Reformatie wordt zichtbaar in de samenwerking binnen oecumenische organisaties.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland was betrokken bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 en is daarvan sinds die tijd lid. Hetzelfde geldt voor de Conferentie van Europese Kerken, de CEC.

Landelijk voelt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zich nauw verbonden met de Raad van Kerken in Nederland en neemt zij zover mogelijk deel aan de diverse beraads- en werkgroepen. Ook de meeste parochies zijn vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken en de pastores zijn vaak lid van een interkerkelijk pastoresberaad.

Internationale Organisaties
Naast het vroege lidmaatschap van de Wereldraad van kerken is de OKK ook lid van de Conferentie van Europese Kerken (KEK of CEC). In de laatste Conferentie in Straatsburg (2001) werd een nieuw perspectief geboden voor de ontwikkeling van de oecumene in Europa in de vorm van een handvest, de Charta Oecumenica 

Meer info:

  1. Wereldraad van Kerken
  2. Conferentie van Europese Kerken

Raad van Kerken in Nederland
Landelijk voelt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zich nauw verbonden met de Raad van Kerken in Nederland en neemt zij zover mogelijk deel aan de diverse beraads- en werkgroepen. In de diverse Provinciale Raden is zij eveneens vertegenwoordigd.

De meeste parochies zijn vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken en de pastores zijn vaak lid van een interkerkelijk pastoresberaad.

Andere lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland:

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75