Gedaanteverandering van de Heer

Voorbeden, uitgesproken tijdens een Dienst van Schriftlezing en Gebed op de Zondag van de Gedaanteverandering van de Heer, 6 augustus 2006 door de lector te Amersfoort 

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u met ons gebed?
Tot de mens, die onze smeekbeden terzijde schuift omdat het niet past in de strategie,
die ons roepen om gerechtigheid afdoet als zwakte,
die geen zin heeft om zich te verdiepen in onze problemen?
Alleen bij u kunnen wij ons gebed kwijt omdat u weet heeft van ons,
u wilt laten kennen en ons kent van haver tot gort. Van binnen en van buiten.

Uw aanwezigheid zoeken wij in ons gebed om een staakt-het-vuren,
om een doorbreking van de waanzin, die mensen in de greep houdt. 
Om omkering van beleid dat tot echte vrede kan leiden in het Midden-Oosten.
Laat ons bidden.

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u met ons gebed?
Wanneer wij bidden voor al die geloofsgenoten de komende dagen bijeen in het Congres te Freiburg.
Dat zij de hoop, die in hun leeft, bij elkaar mogen herkennen;
dat zij die hoop handen en voeten weten te geven en een stem om uit te dragen;
dat hun samenkomsten een topervaring mogen zijn,
waardoor zij zich geinspireerd weten op hun weg naar huis en lang daarna.
Laat ons bidden

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u met ons gebed?
Wanneer wij onze vreugde niet onder stoelen of banken willen steken voor nieuw leven dat ons is toevertrouwd; voor vriendschappen, die werden herwonnen;
voor de onverdiende liefde van een levensgezel;
voor de onverdachte glans van uw bestaan, waarvan wij soms heel even een glimp mogen ervaren.
Om de glans van uw heerlijkheid zeggen wij u dank.
Laat ons bidden

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u met ons gebed?
Wanneer wij in dankbaarheid Johannes Willebrands gedenken,
een mens die zijn leven in dienst stelde van uw zaak.
Die getracht heeft bruggen te slaan over diepe verschillen binnen de christelijke wereld,
die de geschiedenis van uw eigen volk in een ander perspectief heeft geplaatst.
Voor zulk een mens zeggen wij u dank en wij bevelen hem aan:
dat hij niet vergeten wordt maar mag leven bij u.
Laat ons bidden

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u met ons gebed?
Wanneer wij bidden om deze gemeente, deel van uw volk onderweg.
Om nieuw elan in het seizoen dat komen gaat.
Om topervaringen om mee vooruit te kunnen.
Om woorden, die op de juiste plek en tijd gezegd worden,
om aanwezigheid wanneer de eenzaamheid toeslaat.
Om leven wanneer het donker wordt.
Laat ons bidden

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot u met ons gebed?
Wanneer wij komen met al die kleine en grote dingen, die ons hart beroeren,
onze onzekerheden, onze vreugden, de keuzen die wij moeten maken.
Hoor ons stil gebed wanneer wij vreugden en verdriet neerleggen
en de namen noemen van hen om wie wij in zorg zitten of ons verheugen.
............Laat ons bidden

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75