Bond van OK vrouwen

De Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland is na tachtig jaar nog springlevend en maakt zich o.a. sterk voor vormingswerk zoals de zogenoemde Novadagen. De jaarlijkse algemene vergadering (Bondsdag), die wisselend in de parochies wordt gehouden, trekt nog altijd veel deelnemers.
De Bond heeft een eigen periodiek "Ons Contact"..

Het ontstaan
In 1926 verzocht de afdeling Haarlem van het Oud Katholiek Ondersteunings-Fonds het bestuur stappen te ondernemen, die zouden leiden tot de oprichting van een bond van Oud Katholieke vrouwen verenigingen. In de Oud Katholiek van 2 februari 1927 verscheen een oproep aan alle Oud Katholieke Vrouwen en Dames verenigingen met het verzoek om instemming met de oprichting van een Bond.

Van 9 verenigingen werd antwoord ontvangen.
Er werd een commissie gevormd, die de voorbereidende werkzaamheden op zich nam. De commissie bestond uit de dames P.C. Buyser-van Deventer, A.Sorgdrager-van Thiel en M.J.H. van de Ven.Op 2 mei 1927 had in de Schiedamse Huishoudschool de eerste commissie vergadering plaats.

Resultaat was de oprichting van de Bond van Oud Katholieke Vrouwen in Nederland op 29 september 1927 te Rotterdam.

Veel later is de Bond opengesteld voor een individueel lidmaatschap omdat niet meer in alle parochies verenigingen actief waren. 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75