Beleidsnota's Bestuur en Synode

Hieronder zijn oudere Beleidsnota's van het Collegiaal Bestuur en verslagen uit de Synode te vinden.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75