Lezingen, inleidingen en artikelen

Een overzicht van lezenswaardige lezingen, voordrachten en artikelen (wordt nog aangevuld).

De toekomst van ons religieuze verleden - Lezing van Aartsbisschop dr.Joris Vercammen, gehouden bij de presentatie van het boek Beeldenstormers en Bruggenbouwers (de Religieuze Canon) in de Domkerk te Utrecht op 11 september 2008.

Nemen de kerken zichzelf te serieus - Lezing van Aartsbisschop dr.Joris Vercammen, gehouden op uitnodiging van de Lokale Raad van Kerken resp. in Waalwijk en Maastricht. Januari 2008.

De crisis in de oecumene - Openingscollege van Aartsbisschop dr.Joris Vercammen, gehouden op de Seminariedag te Amersfoort, september 2007.

Darwin 200 jaar geleden geboren - Bijbel en wetenschap, artikel van Chris Folkers, februari 2009

 

Bewaren of wegdoen - de omgang met erfgoed als theologische keuze. Inleiding van mgr. dr. D.J. Schoon voor het minisymposium rondom het oudkatholiek erfgoed op 28 mei 2011, Catharijneconvent, Utrecht.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75