Congres 2006

De hoop die in u leeftHet 29e Oud-Katholieken Congres vond van 7 tot 11 augustus plaats in Freiburg im Breisgau, Duitsland. Het congres had een bijzonder karakter omdat het gecombineerd werd met de viering van het 75-jarig jubileum van de Overeenkomst van Bonn, waarin de volledige kerkelijke gemeenschap tussen anglicanen en oud-katholieken is vastgelegd. Als bijzondere gast was de aartsbisschop van Canterbury, dr. Rowan Williams, hierbij aanwezig.


Mw.Adrie Paasen zorgde voor de dagelijkse verslaggeving, die hieronder te lezen valt. Een grote hoeveelheid foto's is te vinden op de website van Nordstrand. De teksten van de referaten en preken zijn eveneens te lezen in een Nederlandse vertaling.

Internationale Oud-Katholieken Congressen worden al sinds 1890 regelmatig georganiseerd. Tegenwoordig worden ze om de vier jaar gehouden, steeds in een ander land. Oud-katholieken uit verschillende landen komen zo over de grenzen van hun eigen land en kerk heen in contact met elkaar en deze contacten worden als zeer waardevol ervaren. De taal - over het algemeen wordt er Duits gesproken - hoeft geen bezwaar te vormen: alle stukken worden vertaald, bij plenaire bijeenkomsten worden tolken ingezet en bij de groepsindeling wordt rekening gehouden met de talen die de deelnemers beheersen.

Verdere informatie: 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75